Privacyverklaring

Dorien Wagenaar, gevestigd aan Molenweg 21 7055 AV Heelweg, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.dorienwagenaar.com
Molenweg 21 7055 AV Heelweg
+31614610326

Dorien Wagenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Dorien Wagenaar
Zij is te bereiken via info@dorienwagenaar.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dorien Wagenaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • IP-adres

  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

  • Internetbrowser en apparaat type

  • Bankrekeningnummer

  • Bedrijfsgegevens zoals naam, adres en kvk nummer

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dorien Wagenaar verwerkt persoonsgegevens omdat op onze site persoonsgegevens
achtergelaten kunnen worden.
-Voor- en achternaam
-telefoonnnummer
-e-mailadres
Ook gebruiken we social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dorien Wagenaar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
jou:
-Gegevens die je achterlaat via social media, bijvoorbeeld je accountnaam en een profielfoto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@dorienwagenaar.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dorien Wagenaar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • Je te kunnen bellen of e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
   kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

  • Dorien Wagenaar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
   zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dorien Wagenaar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor alle bovengenoemde persoonsgegevens: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Dorien Wagenaar deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dorien Wagenaar blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dorien Wagenaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dorien
Wagenaar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dorienwagenaar.com.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Dorien Wagenaar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dorien Wagenaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan up tot date virusbescherming, internet via een persoonlijke en veilige verbinding, en een goede bescherming van  mobiele apparaten tegen hacken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via info@dorienwagenaar.com.